Celková tabulka MSP 2014
ženy
p. družstvo celkem Svo Sád Kra Pus VHo Hně Slu Old Bol MHo Chl Váv Nep Skr
1. Skrochovice 175 15 15 5 13 11 13 15 15 15 11 13 15 6 13
2. Chlebičov 130 13 11 13 11 5 5 9 8 8 13 5 11 11 7
3. Svoboda 127 5 5 15 5 8 5 8 6 11 15 15 5 13 11
4. Vávrovice 109 6 13 11 6 7 5 5 5 9 5 7 13 9 8
5. Velké Hoštice 108 9 8 5 9 9 8 7 13 6 8 6 6 8 6
6. Malé Hoštice 107 7 5 8 5 5 7 13 5 5 7 8 8 15 9
7. Hněvošice 98 5 9 6 8 5 9 5 9 7 9 9 5 7 5
8. Kozmice 73 15 11 11 5 5 11 15
9. Služovice 52 5 7 5 7 5 6 5 7 5
10. Štěpánkovice 34 5 13 5 5 6
11. Marpus 30 6 5 5 5 9
12. Bartovice 28 15 13
13. Michálkovice 22 11 6 5
14. Oprechtice 21 15 6
15. Široká Niva 17 5 5 7
16. Závada 11 11
17. Leskovec nad Moravicí 10 5 5
18. Muglinov 9 9
19. Bobrovníky 8 8
20. Horní Žukov 7 7
21. Brumovice 5 5
22. Janovice 5 5