Celková tabulka MSP 2011
ženy
p. družstvo celkem Mi Záb Svo Chle PPo Pus VHo Hně Slu Mil Bol Váv Sád Nep
1. Svoboda 204 15 11 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 15 15
2. Hněvošice 154 13 15 8 13 13 8 7 11 13 7 11 15 15 5
3. Skrochovice 146 11 13 7 8 11 11 8 13 11 13 8 8 11 13
4. Strahovice 123 8 9 11 5 5 13 13 8 8 9 9 9 9 7
5. Služovice 105 9 6 9 8 7 9 8 9 8 7 6 8 11
6. Michálkovice 60 7 8 9 9 6 11 5 5
7. Vávrovice 44 6 5 6 5 7 7 8
8. Bartovice 34 5 5 11 13
9. Jamnice 22 11 11
10. Pustá Polom 20 13 7
11. Velké Heraltice 20 5 9 6
12. Marpus 9 9
13. Komárov 7 7
14. Březová 5 5
14. Kozmice 5 5
14. Muglinov 5 5
17. Jezdkovice 5 5