Celková tabulka MSP 2011
muži
p. družstvo celkem Mi Záb Svo Chle PPo Pus VHo Hně Slu Mil Bol Váv Sád Nep
1. Velké Hoštice 207 20 7 13 17 20 20 20 13 20 17 5 8 17 10
2. Bolatice 179 13 20 11 15 17 5 13 17 10 17 17 13 5 6
3. Hněvošice 177 15 9 5 13 15 13 11 20 15 5 20 11 5 20
4. Pustkovec 174 5 5 20 5 6 5 17 10 17 20 11 20 20 13
5. Neplachovice 165 17 5 15 20 13 5 5 15 5 13 15 17 13 7
6. Sádek 145 10 8 7 11 7 15 15 10 9 11 10 9 15 8
7. Velké Hoštice B 137 11 15 5 10 5 17 5 11 13 9 5 15 5 11
8. Štěpánkovice 131 6 13 17 7 11 5 7 6 8 10 9 10 7 15
9. Milostovice 119 9 10 10 9 8 10 9 5 11 5 13 5 10 5
10. Chlebičov 79 5 11 5 6 5 5 5 5 6 6 5 5 5 5
11. Michálkovice 78 5 17 5 10 8 8 5 5 5 5 5
12. Zábřeh 78 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 11 5
13. Dolní Lhota 76 5 5 5 5 5 9 6 5 5 5 5 6 5 5
14. Oldřišov 71 5 5 5 5 5 6 5 5 5 5 5 5 5 5
15. Služovice 59 5 8 9 5 5 7 5 5 5 5
16. Kateřinky 59 5 5 5 6 5 5 5 5 5 8 5
17. Malé Hoštice 58 5 7 5 5 5 7 5 5 9 5
18. Kobeřice 54 5 5 8 5 11 5 5 5 5
19. Vávrovice 53 5 5 5 5 5 5 6 7 5 5
20. Zábřeh B 48 5 5 5 5 5 5 8 5 5
21. Strahovice 45 5 5 5 5 5 5 5 5 5
22. Sádek B 35 8 6 5 5 5 6
23. Pustá Polom 31 5 5 6 5 5 5
24. Luboměř 30 5 5 5 10 5
25. Hošťálkovice 30 5 5 5 5 5 5
26. Pustkovec B 28 5 5 5 8 5
27. Oprechtice 27 5 5 17
28. Vrbka 25 5 5 5 5 5
29. Kravaře 20 5 5 5 5
30. Skrochovice 15 5 5 5
31. Děhylov 15 5 5 5
32. Svoboda 15 5 5 5
33. Michálkovice B 15 5 5 5
34. Komárov 10 5 5
35. Těškovice 9 9
36. Mistřovice 5 5
37. Závada 5 5
38. Kozmice 5 5
38. Březová 5 5
40. Kozmice B 5 5
41. Kobeřice B 5 5
42. Muglinov 5 5
43. Dolní Životice 5 5
44. Krásné Pole 5 5
45. Janovice 5 5
46. Prchalov 5 5
47. Těškovice B 5 5
48. Štěpánkovice B 5 5
49. Bartovice 5 5