Celková tabulka MSP 2010
ženy
p. družstvo celkem Mich Svo PPo Sád Záb Mla Hně Slu Pus Nep Old Bol VHo Váv Mil
1 Svoboda 146 11 8 6 7 8 13 15 5 5 13 9 11 5 15 15
2 Hněvošice 144 15 5 5 9 9 15 15 15 15 15 5 8 13
3 Velké Hoštice 143 8 6 6 13 13 13 13 11 11 13 15 13 8
4 Hněvošice B 139 7 11 5 11 13 15 7 5 11 7 13 5 9 9 11
5 Michálkovice 135 13 15 15 15 11 5 5 8 5 6 5 5 11 11 5
6 Jamnice 102 5 5 9 13 5 5 11 5 8 5 5 9 5 7 5
7 Skrochovice 100 5 6 5 9 7 8 8 11 5 5 7 5 8 5 6
8 Heřmanice 89 9 13 5 5 9 5 5 6 7 6 7 7 5
9 Strahovice 81 5 5 11 5 5 5 7 6 9 5 6 5 7
10 Velké Heraltice 64 6 5 8 5 5 5 5 5 5 6 9
11 Pustá Polom 55 5 13 9 9 8 5 6
12 Muglinov 38 5 15 5 5 8
13 Služovice 38 6 9 5 8 5 5
14 Bartovice 13 13
15 Těškovice 12 7 5
16 Mladecko 10 5 5
17 Dolní Životice 6 6
18 Oprechtice 5 5
19 Malé Hoštice 5 5
20 Komárov 5 5
21 Kateřinky 5 5