Rozhodnutí rady Moravskoslezského poháru (červenec 2016)

Vytvořeno: 20. Červenec 2016, napsal: marvays, zařazeno do Novinky, přečteno (x): 524

V pondělí 18. července 2016 byla doplněna oficiální tabulka výsledků letošního ročníku Moravskoslezského poháru 2016.

Následně byly zjištěny rozpory, které rada musela vyřešit. Bylo zjištěno, že na soutěži konané 26. června 2016 v Chlebičově využilo družstvo mužů z SDH Luboměř půjčení závodníka z jiného sboru, ale v podkladech dodaných pořadatelem to není zaznamenáno. Bylo jednáno s pořadatelem, který potvrdil, že Luboměř při placení startovného tuto skutečnost o využití půjčení nenahlásili. Rada proto hlasovala, jestli došlo k porušení níže uvedeného pravidla.


Výňatek z pravidel:

  • Jednotlivá SDH si mohou půjčit jednoho závodníka maximálně na 6 soutěžích v rámci celého ročníku MSP. Družstva jsou povinna nahlásit vypůjčení závodníka při prezenci.
  • Půjčování bude zveřejněno ve výsledkové tabulce na webu MSP, kontrolu provádí rada MSP.

Na základě hlasování rada Moravskoslezského poháru rozhodla, že došlo k porušení pravidla o povinnosti nahlášení vypůjčení závodníka při prezenci a proto odebírá body přidělené SDH Luboměř na soutěži konané v neděli 26. června 2016 v Chlebičově. Hlasování se účastnili všichni členové rady, poměr hlasů: 6 pro odebrání, 1 se zdržel hlasování.

V Neplachovicích 20. 7. 2016
Jan Malý, předseda rady Moravskoslezského poháru